Uniwersytet

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU W SIEDLCACH
z dnia 13 marca 2024 roku
Informuję, iż na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów została wybrana dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.

Komunikat