Uniwersytet

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓWUNIWERSYTETU W SIEDLCACH
z dnia 13 marca 2024 roku
w sprawie zwołania posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektoróww kadencji 2024-2028

1. Na podstawie § 29 ust. 6 Ordynacji Wyborczej UwS, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UwS, zwołuję posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów na dzień 21 marca 2024 r. o godz. 11:00 w auli 0.8A w Budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych.

2. Przedmiotem posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów będzie przeprowadzenie głosowania indykacyjnego, wskazującego kandydatów na Rektora.

Komunikat