Kandydaci

 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 • Studia trwają 5 lat
  (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli wiesz, jak ważne jest wychowanie i edukacja dzieci, to znalazłeś studia dla siebie:

 • będziesz posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej - klasy I– III szkoły podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • będziesz mógł pracować w żłobkach i klubach dziecięcych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze zmianami z dnia 19.04.2018).

Zdobędziesz solidne przygotowanie w zakresie:

 • psychologiczno-pedagogicznym; 
 • merytorycznego warsztatu nauczycieli przedszkoli i klas  I–III szkoły podstawowej, jako przygotowania do integracji treści nauczania;
 • wspierania rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym  i młodszym wieku szkolnym;
 • podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu  i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy  i umiejętności dzieci lub uczniów;
 • pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultury przedszkola i szkoły,  w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  i niepełnosprawnościami;
 • podstaw diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli;
 • kultury języka;
 • praktyk zawodowych;
 • metodologii badań naukowych.

Oferujemy Ci solidny program studiów o charakterze modułowym i zakładającym ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji, a także takich, które spełniają oczekiwania pracodawców. Program uwzględnia aktualne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce