Nauka

Logo Echo Katolickie
mgr inż. MAGDALENA TARAŁA

Rzecznik patentowy

Do zadań rzecznika patentowego należy prawna ochrona projektów wynalazczych dokonanych w Uniwersytecie w Siedlcach oraz udzielanie porad w zakresie prawa własności przemysłowej pracownikom Uniwersytetu w Siedlcach.

Rzecznik patentowy jest są pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. W oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz na podstawie poszukiwań w literaturze patentowej rzecznik patentowy opracowuje dokumentację zgłoszeniową. Dokumentacja przygotowywana jest zgodnie z wymogami aktualnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej i wysyłana do Urzędu Patentowego RP.


Kontakt:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
pok. nr 8
magdalena.tarala@uph.edu.pl
tel.: 793830083

Grafik konsultacji w 2. półroczu 2023 r.
lipiec   3, 17
sierpień  7, 17
wrzesień  11, 25
październik  9, 23
listopad  6, 20
grudzień  4, 18


Grafik konsultacji w 1. półroczu 2023 r.
luty   6, 20
marzec  6, 20
kwiecień  3, 17
 maj  8, 22
 czerwiec  5, 19


UWAGA:
konsultacje z 22 maja zostają przesunięte na 29 maja,
konsultacje z 5 czerwca zostają przesunięte na 12 czerwca

Dokumenty
Pełnomocnictwo  Plik DOC
Wniosek o Zgłoszenie Dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych Plik DOC