Nauka

Logo Echo Katolickie
mgr inż. MAGDALENA TARAŁA

Rzecznik patentowy

Do zadań rzecznika patentowego należy prawna ochrona projektów wynalazczych dokonanych w Uniwersytecie w Siedlcach oraz udzielanie porad w zakresie prawa własności przemysłowej pracownikom Uniwersytetu w Siedlcach.

Rzecznik patentowy jest są pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. W oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz na podstawie poszukiwań w literaturze patentowej rzecznik patentowy opracowuje dokumentację zgłoszeniową. Dokumentacja przygotowywana jest zgodnie z wymogami aktualnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej i wysyłana do Urzędu Patentowego RP.


Kontakt:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
pok. nr 8
magdalena.tarala@uph.edu.pl
tel.: 793830083


Grafik konsultacji w 1. półroczu 2024 r.
styczeń  8, 22
luty   5, 19
marzec  4, 18
kwiecień  8, 22
 maj  6, 20
 czerwiec  3, 17

 

Dokumenty
Pełnomocnictwo  Plik DOC
Wniosek o Zgłoszenie Dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych Plik DOC