Kontakt

Uniwersytet w Siedlcach

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
NIP: 821-001-44-90
REGON: 000001471

Kancelaria Ogólna
tel. 25 643-19-15
fax. 25 643-19-17
e-mail: kancelaria@uws.edu.pl
adres skrzynki podawczej ePUAP: /UPH/skrytka

Biuro Rektora
tel. 25 643-19-20 
e-mail: rektor@uws.edu.pl

Sekretarz Rektora
tel. 25 643-19-18

Rzecznik prasowy
tel. 25 643-19-18
e-mail: beata.galek@uws.edu.pl

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
tel. 25 643-19-43
e-mail: reknauka@uws.edu.pl

Prorektor ds. studiów
tel. 25 643-19-25
e-mail: rekdydaktyka@uws.edu.pl

Kanclerz
tel. 25 643-19-14
e-mail: kanclerz@uws.edu.pl

Kwestor
tel. 25 643-19-16
e-mail: kwestor@uws.edu.pl


Kontakt do pełnomocników Rektora

Kontakt do rzeczników dyscyplinarnych

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych - kontakt

 • Instytut Historii  - 25 643-18-48 oraz 25 643-18-47
 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa - 25 643-18-82 oraz 25 643-18-71/72
 • Pracownia Sztuki - 25 643-18-06
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - kontakt
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie - 25 643-18-63 oraz 25 643-18-62
 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji - 25 643-15-17
 • Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości - 25 643 15 16 oraz 25 643 17 09
 • Instytut Pedagogiki - 25 643-18-30 oraz 25 643-18-28
Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - kontakt
 • Instytut Informatyki - 25 643-10-27
 • Instytut Matematyki - 25 643-11-03
 • Instytut Nauk Biologicznych - 25 643-12-01
 • Instytut Nauk Chemicznych - 25 643-10-69
Dziekanat Wydziału Nauk Rolniczych - kontakt
 • Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa - 25 643-13-06
 • Instytut Zootechniki i Rybactwa - 25 643-12-67
Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu - kontakt
 • Instytut Nauk o Zdrowiu - 25 643-13-94
Szkoła Doktorska - kontakt
 • 25 643-18-16

Kontakt do pozostałych jednostek:


Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel: 25 643-19-32; 25 643-19-31

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 25 643-19-08; 25 643-19-02

Dział Inwestycyjno-Remontowy
tel. 25 643-19-51; 25 643-19-52

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
tel. 25 643-19-43; 25 643-19-61

Dział Organizacji Studiów
tel. 25 643-19-25; 643-19-21; 25 643-19-22

Sekcja Organizacyjno-Prawna
tel. 25 643-19-27; 25 643-19-48; 25 643-19-67

Dział Płac
tel. 25 643-19-11; 25 643-19-12; 25 643-19-13

Dział Promocji i Komunikacji
tel. 25 643-19-47; 25 643-19-53;

Biuro Karier
tel. 25 643-11-90

Dział Rozwoju
tel. 25 643-19-85; 25 643-19-87; 25 643-19-88

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 25 643-19-40; tel: 25-643-19-37; 25 643-19-38; 25 643-19-39

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 25 643-19-35; 25 643-19-36

Sekcja Inwentaryzacji
tel. 25 643-19-30

Osiedle Studenckie
tel. 25 643-17-04; 25 643-17-28

Dział Informatyki
tel. 25 643 10-74; 25 643-10-72; 25; 25 643-10-73

Archiwum Uniwersytetu
tel. 25 643-17-45

Biblioteka Główna
tel. 25 643-17-77
  pozostałe kontakty

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
tel. 25 643-17-39

Centrum Języków Obcych
tel. 25 643-13-32; 25 643-13-31

Centrum Sportu i Rekreacji
tel. 25 643-10-68

Uczelniany Ośrodek Kultury
tel. 25 643-10-82

Uniwersytet Dziecięcy
tel. 25 643-19-47

Wydawnictwo Naukowe UwS
tel. 25 643-15-20

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Roman Sikorski
e-mail: iod@uws.edu.pl

Kontakt przez Social Media

fb logo 2 instagram logo youtube logo