Kandydaci

INTERAKTYWNY PRZEWODNIK REKRUTACYJNY STUDIA PODYPLOMOWE 2021/2022

Wydział Nauk Humanistycznych
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami
Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii 
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna
 
Wydział Nauk Społecznych
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-profit
Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa
Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskowego
Podyplomowe Studia Koordynator do Spraw Dostępności i Projektowania Uniwersalnego
Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie
Podyplomowe Studia Zarządzania w Oświacie

Pozostałe informacje