Uniwersytet

Wydziały

Jednostki podległe prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą

Jednostki podległe prorektorowi ds. studiów


Jednostki i stanowiska bezpośrednio podległe rektorowi

Jednostki i stanowiska podległe kanclerzowi

Jednostki i stanowiska podległe dyrektorowi ds. finansowych - kwestorowi