Studenci

Tabela zawiera dokumenty w sprawie opłaty za studia
DokumentPlik
Rok akademicki 2023/2024
Zarządzenie Rektora Nr 23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024  
Zarządzenie Rektora Nr 25 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024  
Zarządzenie Rektora Nr 24 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024  
Rok akademicki 2022/2023
Zarządzenie Rektora Nr 46 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 47 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 48 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Rok akademicki 2021/2022
Zarządzenie nr 41 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Zarządzenie nr 49 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Zarządzenie nr 50 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Rok akademicki 2020/2021  
Zarządzenie nr 48/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 - dotyczy studentów II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów II roku drugiego stopnia Plik PDF
Zarządzenie nr 49/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne dla studentów pierwszego roku w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzanie nr 85/2020 Rektora UPH z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 49/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne dla studentów pierwszego roku studiów w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzanie nr 104/2020 Rektora UPH z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 49/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne dla studentów pierwszego roku studiów w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 50/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku obcym w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Rok akademicki 2019/2020  
Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Zarządzenie Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Rok akademicki 2018/2019  
ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 123 z dnia 2 listopada 2021 r.w sprawie ustalenia limitu przyjęć oraz opłaty za świadczenie usług edukacyjnych na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Środowiskowe w roku akademickim 2021/2022    Plik PDF
Zarządzenie nr 102/2020 Rektora UPH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla absolwentów UPH Plik PDF
Zarządzenie nr 114/2020 Rektora UPH z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenia Rektora UPH nr 101/2020 oraz 102/2020 Plik PDF
Zarządzenie nr 7/2021 Rektora UPH z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Rektora Nr 101/2020 oraz Zarządzenie Rektora Nr 102/2020
Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 73 z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 74 z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla absolwentów UPH Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 108/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 73/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 oraz Zarządzenie Rektora Nr 74/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla absolwentów UPH Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.
Opłaty za studia podyplomowe.
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.