Uniwersytet

 JM Rektor

Na zdjęciu przedstawiony jest JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina

prof. dr hab. Mirosław Minkina
tel.: 25 643-19-20 
(sekretariat Rektora)
rektor@uws.edu.pl

Życiorys

Prorektor
ds. nauki i współpracy
z zagranicą

Na zdjęciu przedstawiony jest prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk

dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk

profesor uczelni
tel.: 25 643-19-42
nauka@uws.edu.pl

Życiorys


Prorektor ds.
studiów

Na zdjęciu przedstawiony jest prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała

prof. dr hab. Marek Gugała

tel.: 25 643-19-25
rekdydaktyka@uws.edu.pl

Życiorys


Dziekan
Wydziału
Nauk Rolniczych

Na zdjęciu przedstawiony jest Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach dr hab. inż. Jacek Sosnowski profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Jacek Sosnowski
tel.: 25 643-13-53
dwanz@uws.edu.pl

Życiorys


Dziekan
Wydziału
Nauk Humanistycznych

Na zdjęciu przedstawiona jest Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 
profesor uczelni
tel.: 25 643-18-24, 25 643-18-15
dziekhum@uws.edu.pl

Życiorys

Dziekan
Wydziału
Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu

Na zdjęciu przedstawiony jest Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Jakub Radziszewski

dr hab. n. med. Jakub Radziszewski 
profesor uczelni
tel.: 25 643-12-95
wnmz@uws.edu.pl

Życiorys


Dziekan
Wydziału
Nauk Społecznych

Na zdjęciu przedstawiona jest Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba

dr hab. Malina Kaszuba 
profesor uczelni
tel.: 25 643-15-18, 25 643-15-01
ws@uws.edu.pl

Życiorys

Dziekan
Wydziału
Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

Na zdjęciu przedstawiona jest Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch

dr hab. Cezary Sempruch 
profesor uczelni
tel.: 25 643-10-67, 25 643-11-66
wnsp@uws.edu.pl

Życiorys


Kanclerz

kwestor


dr inż. Tomasz Stefaniuk
tel.: 25 643-19-14
kanclerz@uws.edu.pl

Dyrektor ds. finansowych,
Kwestor

kwestor

mgr Edyta Kornilak
tel.: 25 643-19-16
kwestor@uws.edu.pl

\