Studenci

Tabela zawiera dokumenty w sprawie opłaty za studia podyplomowe
Dokument Plik

Rok akademicki 2024/2025
Zarządzenie Rektora Nr 62 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2024/2025
Zarządzenie Rektora Nr 63 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2024/2025 dla absolwentów UwS

Rok akademicki 2023/2024
Zarządzenie Rektora Nr 55 z dnia 6 czerwca 2023 r.w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 56 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024 dla absolwentów UPH Plik PDF

Rok akademicki 2022/2023
Zarządzenie Rektora Nr 67 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 68/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla absolwentów UPH Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 72/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć oraz opłaty za świadczenie usług edukacyjnych na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Środowiskowe w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF

Rok akademicki 2021/2022
Zarządzenie Rektora Nr 123 z dnia 2 listopada 2021 r.w sprawie ustalenia limitu przyjęć oraz opłaty za świadczenie usług edukacyjnych na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Środowiskowe w roku akademickim 2021/2022    Plik PDF

Rok akademicki 2020/2021
Zarządzenie nr 101/2020 Rektora UPH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 102/2020 Rektora UPH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla absolwentów UPH Plik PDF
Zarządzenie nr 114/2020 Rektora UPH z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenia Rektora UPH nr 101/2020 oraz 102/2020 Plik PDF
Zarządzenie nr 7/2021 Rektora UPH z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Rektora Nr 101/2020 oraz Zarządzenie Rektora Nr 102/2020
Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 73 z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 74 z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla absolwentów UPH Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 108/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 73/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 oraz Zarządzenie Rektora Nr 74/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla absolwentów UPH Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.