Kandydaci

 Historia

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli jesteś przekonany, że historia jest nauczycielką życia, nie możesz wybrać innego kierunku studiów!
Studiując historię zdobędziesz kompetencje nowoczesnego nauczyciela lub zgłębisz tajniki nowoczesnego postępowania z dokumentacją oraz zarządzania nią przy pomocy programów komputerowych, systemów informatycznych i baz danych.

Zdobędziesz uprawnienia do pracy:

  • jako nauczyciel historii i przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach podstawowych i średnich,
  • jako archiwista w archiwach państwowych, zakładowych, prywatnych, składnicach akt, IPN,
  • jako zarządca dokumentacji (records manager), koordynator czynności kancelaryjnych i pracownik biurowo-kancelaryjny w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych.
  • w zakresie działalności gospodarczej w branży archiwalnej,
  • jako historyk i popularyzator dziejów w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych i muzeach.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Historii
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce