Studenci

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY  01.10.2022 r. – 26.02.2023 r.:

Link do zarządzenia Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023.

Tabela zawiera harmonogram semestru zimowego
Organizacja zajęć Terminy
Inauguracja roku akademickiego:
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.10.2022 r.
zajęcia dydaktyczne: 03.10.2022 r. – 21.12.2022 r.
09.01.2023 r. – 06.02.2023 r.
09.01.2023 r. – 24.01.2023 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, pielęgniarstwo 7-sem.)
sesja egzaminacyjna: 07.02. 2023 r. – 20.02.2023 r.
25.01.2023 r. – 08.02.2023 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, pielęgniarstwo 7-sem.)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920): 01.11.2022 r.,
11.11.2022 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2022 r.
przerwa świąteczna: 22.12.2022 r. – 08.01.2023 r.
przerwa międzysemestralna: 21.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

1 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów dla studentów ostatniego semestru studiów (7 semestr).


SEMESTR LETNI  27.02.2023 r. – 30.09.2023 r.:

Tabela zawiera harmonogram semestru letniego
Organizacja zajęć Terminy
zajęcia dydaktyczne: 27.02.2023 r. – 05.04.2023 r.
12.04.2023 r. – 25.06.2023 r.
sesja egzaminacyjna: 26.06.2023 r. – 09.07.2023 r.
01.09.2023 r. – 10.09.2023 r.
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920): 01.05.2023 r.
03.05.2023 r.
28.05.2023 r.
08.06.2023 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2023 r.
27.05.2023 r.
09.06.2023 r.
przerwa świąteczna: 06.04. - 11.04.2023 r.  
Święto Uniwersytetu - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17.05.2023 r.

Jackonalia 10.05.2023 r. od godz. 12.00
11.05.2023 r. do godz. 12.00

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w dniach:
- 21 grudnia 2022 r. (środa) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w piątek;
- 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego we wtorek.