Studenci

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY  02.10.2023 r. – 25.02.2024 r.:

Link do zarządzenia Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.

Tabela zawiera harmonogram semestru zimowego
Organizacja zajęć Terminy
Inauguracja roku akademickiego:
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.10.2023 r.
zajęcia dydaktyczne: 02.10.2023 r. – 21.12.2023 r.
09.01.2024 r. – 04.02.2024 r.
09.01.2024 r. – 22.01.2024 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika)
sesja egzaminacyjna: 05.02.2024 r. – 18.02.2024 r.
25.01.2024 r. – 08.02.2024 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920): 01.11.2023 r.,
11.11.2023 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2023 r.
przerwa świąteczna: 22.12.2023 r. – 08.01.2024 r.
przerwa międzysemestralna: 19.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

1 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów dla studentów ostatniego semestru studiów (7 semestr).


SEMESTR LETNI  26.02.2024 r. – 30.09.2024 r.:

Tabela zawiera harmonogram semestru letniego
Organizacja zajęć Terminy
zajęcia dydaktyczne: 26.02.2024 r. – 27.03.2024 r.
03.04.2024 r. – 24.06.2024 r.
sesja egzaminacyjna: 25.06.2024 r. – 08.07.2024 r.
02.09.2024 r. – 08.09.2024 r.
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920): 01.05.2024 r.
03.05.2024 r.
19.05.2024 r.
30.05.2024 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2024 r.
31.05.2024 r.
przerwa świąteczna: 28.03.2024 r. - 02.04.2024 r.  
Święto Uniwersytetu - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 15.05.2024 r.
Jackonalia - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 29.05.2024 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w dniach:
- 27.05.2024 r. - zajęcia odbywają się według planu obowiązującego w czwartek;
- 28.05.2024 r. - zajęcia odbywają się według planu obowiązującego w piątek;
- 24.06.2024 r. - zajęcia odbywają się według planu obowiązującego w piątek;