Uniwersytet

KOMUNIKAT

 

PRZEWODNICZĄCEJ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

UNIWERSYTETU W SIEDLCACH

 

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

 

 

w sprawie dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028

 

 

  1. Na podstawie § 36 Statutu UwS oraz § 33 Ordynacji Wyborczej UwS, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UwS, zawiadamiam, że w wyniku głosowania członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, przeprowadzonego w dniu 23 kwietnia 2024 roku, bezwzględną większością głosów, Pan prof. dr hab. Mirosław Minkina został wybrany na Rektora Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję w latach 2024-2028.
  2. Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania UKE w sprawie wyboru Rektora stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Przewodnicząca
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
profesor uczelni

Protokół komisji skrutacyjnej