Uniwersytet

KOMUNIKAT
 
PRZEWODNICZĄCEJ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
UNIWERSYTETU W SIEDLCACH
 
z dnia 21 marca 2024 roku
 
w sprawie wyników głosowania indykacyjnego wyłaniającego osoby,
które mogą być wskazane przez Radę Uczelni jako kandydaci na Rektora

 

Informuję, że w wyniku głosowania indykacyjnego, o którym mowa w § 38 ust. 1 Statutu UwS, które odbyło się w dniu 21 marca 2024 r., następujące osoby otrzymały wskazania członków Uczelnianego Kolegium Elektorów:

  1. Minkina Mirosław – 77 wskazań;
  2. Zacharuk Tamara      – 70 wskazań.
Przewodnicząca
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
profesor uczelni