Uniwersytet

KOMUNIKAT Nr 1/2024
w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników w 2024 roku

Szanowni Państwo,

Minister Nauki komunikatem z dnia 23 lutego 2024 roku poinformował o zwiększeniu wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego dla Uniwersytetu w Siedlcach w 2024 r. Zgodnie z jego treścią, otrzymane środki są przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń brutto pracowników uczelni w wysokości średnio o 30% dla nauczycieli akademickich i o 20% dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a faktyczną wysokość wynagrodzeń kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

7 marca br. przedstawiłem związkom zawodowym działającym w UwS swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń, opartą na możliwościach finansowych Uniwersytetu, które są konsekwencją prowadzonej przeze mnie polityki budżetowej. Moja propozycja wzrostu wynagrodzeń o równe 30% dla nauczycieli i 20% dla pozostałych pracowników została zaakceptowana i wypracowano w tej kwestii porozumienie.

W stosunku do osób zatrudnionych po dniu 1 stycznia 2024 r. decyzję w sprawie podwyżki wynagrodzenia podejmie Rektor.

Podwyżki wynagrodzeń nastąpią z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku (lub od dnia zatrudnienia pracownika).

REKTOR
prof.dr hab. Mirosław Minkina

Treść komunikatu Rektora

Treść porozumienia ze związkami zawodowymi