Uniwersytet

KOMUNIKAT Nr 3/2024

Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Uniwersytetu,

Informuję, że do pełnienia funkcji dziekanów wydziałów w Uniwersytecie w Siedlcach na kadencję 2024-2028, zamierzam powołać:

1) dr. hab. Dariusza Magiera, prof. uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych;

2) dr. hab. n. med. Jakuba Radziszewskiego, prof. uczelni na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;

3) dr hab. Marzenę Stańską, prof. uczelni na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;

4) prof. dr. hab. Jacka Sosnowskiego na Wydziale Nauk Rolniczych;

5) dr. hab. Stanisława Topolewskiego, prof. uczelni na Wydziale Nauk Społecznych.

W związku z zamiarem utworzenia od 1 października 2024 r. Wydziału Sztuki na dziekana tegoż wydziału zamierzam powołać dr. hab. Tomasza Nowaka, prof. uczelni.


REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina

Do pobrania: