Uniwersytet

Szanowni Państwo,

Członkowie Społeczności Uniwersytetu w Siedlcach,

Zgodnie z kalendarzem czynności wyborczych rozpoczęliśmy proces wyboru władz naszego Uniwersytetu. Już 5 marca br. odbędą się wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów
w poszczególnych grupach Wspólnoty naszego Uniwersytetu na kadencję 2024-28.

Pragnę przy tej okazji zwrócić się do Szanownych Państwa jako Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej. Z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnim czasie w przekazie skierowanym do pracowników Uniwersytetu pojawiły się opinie mogące podważać, w mojej ocenie, zaufanie do uczciwości procesu wyborczego i dobre imię Uniwersytetu oraz rzetelną, pełną oddania i niełatwą pracę kilkudziesięciu osób, które już od kilku miesięcy przygotowują z ogromnym zaangażowaniem, pomimo innych obowiązków służbowych, wybory w UwS.

W związku z tym postanowiłam wyrazić zaniepokojenie i nade wszystko zapewnić Szanownych Państwa, że proces wyborczy w naszym Uniwersytecie jest organizowany z najwyższą rzetelnością i dbałością o najmniejsze szczegóły prawne, organizacyjne, z poszanowaniem wolności samego procesu wyborczego i wolności akademickich. Uczelniana Komisja Wyborcza jest niezmiennie ciałem w pełni niezależnym, działającym zgodnie z przepisami prawa.

Przypominam również, że każdy z Państwa może zgłaszać pytania, wątpliwości czy zastrzeżenia dotyczące wyborów w bezpośrednim kontakcie ze mną lub członkami UKW oraz w trybie przewidzianym w przepisach dotyczących zgłaszania protestów wyborczych.

Pracując od ponad ośmiu lat w Uczelnianej Komisji Wyborczej zawsze ceniłam jej profesjonalizm w przygotowaniu procesu wyborczego oraz niezależność Komisji i zapewniam, że uczynię wszystko, aby nadal były to trwałe i niepodważalne cechy jej działań.

Jednocześnie wyrażam nadzieję na Państwa liczny udział w nadchodzących wyborach i wsparcie w ich przeprowadzeniu.

Z wyrazami szacunku
Marlena Drygiel-Bielińska

Przewodnicząca UKW
Uniwersytetu w Siedlcach