Uniwersytet

Serdecznie zapraszamy pracowników oraz emerytów/rencistów Uniwersytetu w Siedlcach na piknik organizowany w dniu 5 czerwca 2024 r. w godzinach 16.30 – 22.00.

Piknik odbędzie się w Ogrodzie za Pałacem Ogińskich przy ulicy Konarskiego 2.

Udział w pikniku będzie możliwy za okazaniem imiennego potwierdzenia rejestracji, które otrzymał  każdy pracownik na służbowy adres poczty elektronicznej po dokonaniu zapisu poprzez przesłany link.

Emeryci/renciści UwS w celu otrzymania zaproszenia powinni się kontaktować z pracownikami Działu Spraw Pracowniczych pod numerami telefonów: 25 643 19 38, 25 643 19 40, 25 643 19 84, 25 643 19 94, 25 643 19 95 lub za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@uws.edu.pl.

Pracowników Uniwersytetu prosimy o przekazanie informacji o pikniku emerytom i rencistom, którzy byli zatrudnieni w Państwa jednostkach organizacyjnych.

Piknik jest organizowany dla pracowników i emerytów/rencistów bez członków rodzin i bez osób towarzyszących.

Komitet Obchodów 55-lecia Uniwersytetu w Siedlcach