Uniwersytet

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-11 do 25 643-19-13, 25 643-19-71

Kierownik

mgr Aldona Mazur (pokój 27)

Pracownicy

samodzielna księgowa: mgr Wioletta Wołosiak
samodzielna księgowa: Anna Iwaniec
samodzielna księgowa: mgr Sylwia Koryscińska
starsza księgowa: mgr Katarzyna Sujkowska