Uniwersytet

witryna jednostki: www.ip.uph.edu.pl

Dane adresowe:

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 31
e-mail:pedagogika@uph.edu.pl

Dyrektor Instytutu

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Agnieszka Roguska