Kandydaci

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - nawa.gov.pl

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą - www.gov.pl/web/edukacja/recognition-of-foreign-school-certificates-and-diplomas-in-poland

Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się na studiach - plik PDF

Domy studenckie UPH - link