Kandydaci

zdjęcie promujące kierunek studiów gospodarka przestrzenna

STUDIA II STOPNIA
(rekrutacja na semestr letni)

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 1,5 roku
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli nie są Ci obce dylematy współczesnej cywilizacji, wybierz gospodarkę przestrzenną!

Kończąc ten kierunek:

  • będziesz przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w agencjach rozwoju i doradztwa,
  • możesz znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektowych w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
  • będziesz ekspertem od zarządzania inwestycjami, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz tworzenia strategii rozwoju,
  • możesz prowadzić własną firmę.

Gospodarka przestrzenna II stopnia - specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej są poszukiwani na rynku pracy przez jednostki administracji samorządowej i rządowej, biura projektowe, firmy analityczne, instytucje zajmujące się wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, firmy otoczenia biznesu, agencje rozwoju, instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Student zdobywa wiedzę i umiejętności związane z planowaniem przestrzennym funkcjonowaniem różnych szczebli administracji publicznej, monitoringiem i ochroną środowiska i źródłami energii odnawialnej. Zakres zdobywanych umiejętności dostosowywany jest do potrzeb rynku.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce