Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów pedagogika

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 2 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli  w centrum Twoich zainteresowań jest drugi człowiek, będziesz świetnym pedagogiem.


Po ukończeniu studiów II stopnia
 uzyskasz podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

- w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną  uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach i instytucjach systemu oświaty  jako nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, na stanowisku nauczyciela pedagoga szkolnego, w placówkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego jako wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym,  w placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym,  w placówkach  instytucjach systemu pomocy społecznej jako pracownik ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, centrum pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówki poradnictwa specjalistycznego, ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej w organizacjach pożytku publicznego.

w zakresie specjalności edukacja wieku dziecięcego uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, z dziećmi jako opiekun i wychowawca w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekuna dziennego, wychowawcy  w świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zorientowanych na edukację dziecka;

w zakresie specjalności doradztwo zawodowe i coaching kariery uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do podjęcia pracy w szkołach i placówkach oświatowych (jako nauczyciel - szkolny doradca zawodowy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zawodowych, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, w urzędach pracy, w zakładach pracy jako doradca do spraw pracowniczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w instytucjach prowadzących rekrutacje, szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe.

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce