Kandydaci

 Gospodarka odpadami i recykling

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Kierunek gospodarka odpadami i recykling jest odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata związane z generowaniem przez społeczeństwo odpadów komunalnych i przemysłowych. Jeśli zostaniesz studentem tego kierunku  zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, ich składowaniem, transportem, utylizacją i metodami przetwarzania ich w zasoby możliwe do wykorzystania. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalisty w obszarze gospodarki odpadami, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w organach administracji, zwłaszcza samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności w zakresie gospodarki odpadami.


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3-go Maja 54
08-110 Siedlce