Kandydaci

 Pielgniarstwo

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli chcesz służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, studia na kierunku pielęgniarstwo dadzą Ci taką szansę.

Po ich ukończeniu:
  • otrzymasz dyplom licencjata pielęgniarstwa, uprawniający do ubiegania się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
  • możesz być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych: szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego, żłobkach i domach pomocy społecznej,
  • będziesz specjalistą w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 

Kierunek z przyszłością z Programem rozwojowym dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach - w tym: program stypendialny, odpłatne praktyki, szkolenia/kursy ponadprogramowe, wizyty studyjne, konkursy.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce