Kandydaci

 Bezpieczestwo wewntrzne

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

W toku studiów zgłębisz tematy takie jak: terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo społeczne, elementy wiedzy o wywiadzie i kontrwywiadzie oraz wiele innych zajmujących zagadnień.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują Cię do pracy na stanowiskach kierowniczych w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji rządowej,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • policji i służbach specjalnych.

W sektorze prywatnym możesz także zostać zatrudniony jako:

  • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
  • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce