Kandydaci

 Zootechnika

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3,5 roku
    (uzyskany tytuł zawodowy: inżynier)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli masz pomysł na nowoczesne rozwiązania w zakresie zootechniki, lepiej trafić nie mogłeś!
Kończąc studia:

  • będziesz specjalistą w zakresie chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • będziesz potrafił planować i organizować produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym, prowadzić i zarządzać gospodarstwami rolnymi,
  • możesz podjąć pracę w profesjonalnych hodowlach na fermach zwierząt, w instytucjach ochrony zwierząt, gabinetach weterynaryjnych, służbach zajmujących się kontrolą dobrostanu zwierząt, ośrodkach zajmujących się diagnostyką materiału genetycznego, firmach zajmujących się obrotem zwierząt, organizacjach ds. hodowli i prewencji w utrzymaniu zwierząt,
  • możesz wykorzystać specjalistyczną wiedzę jako redaktor czasopism o tematyce rolniczej, przy tworzeniu portali tematycznych, w agencjach informacyjnych i reklamowych.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Rolniczych
Instytut Zootechniki i Rybactwa
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce