Kandydaci

 Pedagogika

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli  w centrum Twoich zainteresowań jest drugi człowiek, będziesz świetnym pedagogiem.


Po ukończeniu studiów I stopnia
 uzyskasz podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - uzyskasz przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami dotyczącymi rozwoju, opieki i wychowania oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach związanych z dostrzeganiem zaburzeń, próbą diagnozy i opieki pedagogicznej, a także organizowania działań edukacyjno-terapeutycznych. Perspektywy zawodowe: wychowawca w bursie szkolnej, internacie, w klubach dziecięcych i młodzieżowych, młodzieżowych domach kultury, schroniskach młodzieżowych, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (np. w domach dziecka), opiekun, wychowawca w placówkach zajmujących się pieczą zastępczą, opiekun małego dziecka, osoby starszej.
Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako nauczyciel pedagog lub wychowawca), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

- opiekun i wychowawca dziecka - uzyskasz przygotowanie  do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego dziecka.  Perspektywy zawodowe: wychowawca i opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych (publicznych i niepublicznych) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora dziecięcego.
Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

- doradztwo zawodowe i personalne- uzyskasz przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego w agencjach zatrudnienia, doradcy personalnego w Akademickich Biurach Karier, specjalisty do spraw szkoleń oraz specjalisty do spraw personalnych w działach kadr (rekrutacja, rozwój itp.). Będziesz mógł również podjąć pracę na stanowisku doradcy klienta, doradcy zawodowego, pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia  oraz doradcy kariery. Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako nauczyciel doradca zawodowy), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce