Kandydaci

 Filologia polska

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli potrafisz „odpowiednie dać rzeczy słowo”, będziesz doskonałym polonistą!

Po ukończeniu tego kierunku (w zależności od wyboru specjalności) możesz:

  • spełniać się jako kreator nowych mediów oraz nauczyciel polonista i glottodydaktyk,
  • realizować się w kreatywnym pisaniu jako pracownik wydawnictwa, instytucji kultury, a także pracować we współczesnym środowisku cyfrowym, zwłaszcza w mediach,
  • wykorzystywać umiejętności translatoryczne (język angielski lub język rosyjski) w pracy w sektorze usług, m.in. tłumaczeniowych, edukacyjnych, biznesie,
  • otworzyć własną działalność gospodarczą w sektorze współczesnych mediów, kultury, biznesu i edukacji.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce