Kandydaci

 Bezpieczestwo narodowe

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem to Twoja pasja, to znalazłeś idealny kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach mundurowych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Poznasz mechanizmy z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego. Dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Perspektywy po studiach? Będziesz świetnie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:

  • administracji państwowej na szczeblu centralnym (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, służba cywilna),
  • służbach mundurowych,
  • administracji samorządowej,
  • sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne),
  • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia),
  • ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze).

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce