Kandydaci

 Infobrokerstwo i nowoczesna biurowo

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 • Studia trwają 3 lata
  (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Infobrokerstwo to dziedzina wiedzy, na którą składają się teoretyczne i praktyczne działania związane z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji w warunkach gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyskuje umiejętności brokera informacji.

Nowoczesna biurowość to techniki składające się na obsługę organizacji biurokratycznych, nadzór nad produkcją, obiegiem i przetwarzaniem zapisów informacji. Absolwent uzyskuje umiejętności obsługi biur wszelakiego typu i zarządcy dokumentacji (records manager).


Studia przygotowują do pracy jako:

 • broker informacji, researcher w mediach tradycyjnych i online
 • urzędnik biur wszelakiego typu
 • zarządca dokumentacji (records manager)
 • specjalista w zakresie systemów kancelaryjnych i koordynator czynności kancelaryjnych
 • dokumentalista w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach drugiego i trzeciego sektora
 • opiekun bieżących repozytoriów zapisów informacji
 • analityk serwisów internetowych
 • prowadzący działalność usługową w zakresie poszukiwania, przetwarzania i udostępniania zapisów informacji

Studia przygotowują również do podjęcia studiów II stopnia.

Szczególnie polecane kierunki to:

 • specjalność archiwalna na kierunku historia.
 • archiwistyka

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Historii
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce