Kandydaci

 Kierunek lekarski

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 6 lat
    (uzyskany tytuł zawodowy: lekarz)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Studia na kierunku lekarskim są jednolitymi, stacjonarnymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim, trwającymi 6 lat (12 semestrów).

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest:

  • przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami medycznymi;
  • nabycie przez studentów umiejętności do wykonywania zawodu lekarza oraz planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego;
  • przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
  • przygotowanie do pracy zespołowej, kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

Realizacja studiów na kierunku lekarskim daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych dla zachowania dobrego stanu zdrowia społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia społeczeństwa.

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce