Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów prawo

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3,5 roku

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Absolwent kierunku zarządzanie i produkcja żywności jest specjalistą przygotowanym do łączenia wiedzy i umiejętności menadżerskich z wiedzą i umiejętnościami związanymi z produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich przechowalnictwem i dystrybucją.

Posiada interdyscyplinarną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w całym procesie wytwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zasad przechowywania żywności i systemów gwarantujących jej jakość i bezpieczeństwo.

Absolwent kierunku zarządzanie i produkcja żywności I stopnia posiada praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przechowalnictwem surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, laboratoriach i instytucjach kontrolnych oraz placówkach upowszechniających wiedzę. Absolwent jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Rolniczych
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce