Kandydaci

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39
tel. (25) 643-18-62, (25) 643-18-63
e-mail. bezpieczenstwo@uph.edu.pl             

Facebook: https://www.facebook.com/INSiBUPH

Instagram: https://www.instagram.com/inob_siedlce/

 

Opis studiów:

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa obejmują swoim zakresem najnowsze rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków-wykładowców czterech Instytutów UPH: Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Informatyki, Instytutu Matematyki oraz Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla osób posiadających kompetencje zawodowego informatyka, jak i dla osób, które zamierzają swoją karierę zawodową związać z zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Sylwetka absolwenta

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa adresowane są do osób zajmujących się, bądź planujących pracę zawodową na różnych stanowiskach związanych z:

 1. Eksploracją i przetwarzaniem danych.
 2. Szyfrowaniem informacji i dekryptażem.
 3. Wykrywaniem, analizą i oceną źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 4. Zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 5. Zarządzaniem, planowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i audytem systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO/IEC 27001.
 6. Szacowaniem ryzyka bezpieczeństwa informacji.
 7. Krajowym systemem cyberbezpieczeństwa.

Cele kształcenia:

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności praktycznych w następujących obszarach tematycznych:

 1. Wykrywanie, analiza i ocena źródeł zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 2. Rozwiązania sprzętowe i programowe zabezpieczania sieci.
 3. Kryptoanaliza, kryptografia, steganografia.
 4. Proces opracowania, wdrażania, utrzymania i audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 w organizacji.
 5. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacyjnego.
 6. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.

Program studiów:

 1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 2. Szyfr z przesunięciem. Szyfr podstawieniowy. Szyfr afiniczny. Szyfr Vigenère'a. Szyfr Hilla. Kryptoanaliza szyfru podsawieniowego. Kryptoanaliza szyfru afinicznego.Kryptoanaliza szyfru Vigenere’a. Ataki na szyfr Hilla,
 3. Standard szyfrowania danych – algorytm DES,
 4. Algorytm RSA. Ataki na RSA i system Rabina. Algorytmy faktoryzacji,
 5. Systemy kryptograficzne z kluczem publicznym. Schematy podpisów. Funkcje skrótu. Uzgadnianie i dystrybucja klucza,
 6. Rozwiązania sprzętowe i programowe do zabezpieczania sieci. Zapora sieciowa (firewall), Listy kontroli dostępu ACL, Serwery proxy. Wirtualne sieci lokalne (VLAN). Strefy DMZ. Mechanizm NAT i PAT. Ataki na infrastrukturę sieciową: Sniffing, Spoofing, Poisoning, DoS,
 7. Bezpieczna komunikacja w sieci. Protokół HTTPS, SSH, Secure Socket Layer, Transport Layer Security, IPSec. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
 8. Mechanizmy bezpieczeństwa zdalnego dostępu. PAP, CHAP, EAP, Protokół RADIUS i TACACS. Wirtualne sieci prywatne (VPN). Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych,
 9. Podpis cyfrowy i uwierzytelnianie,
 10. Systemy wykrywania intruzów. Zapewnianie dostępności danych,
 11. Techniki i narzędzia służące do ataków na sieci informatyczne,
 12. Mechanizmy i narzędzia bezpieczeństwa usług i danych w chmurze obliczeniowej,
 13. Zintegrowane systemy zarządzania infrastruktura i usługami IT,
 14. Testy penetracyjne,
 15. Monitorowanie zasobów teleinformatycznych,
 16. Bezpieczeństwo sprzętowe,
 17. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów operacyjnych,
 18. Etapy procesu zarządzania ryzykiem,
 19. Metody, techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem,
 20. Standardy bezpieczeństwa informacji w tym normy serii ISO/IEC 27000,
 21. Opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  PN-ISO/IEC 27001,
 22. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 23. Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Czas trwania: dwa semestry. Limit przyjęć:                       
Minimalna liczba studentów – 15                       
Maksymalna liczba studentów – 30


Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk
o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.


Informacje dodatkowe
:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 233 godziny realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizatorem Podyplomowych Studiów Cyberbezpieczeństwa jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

    
Adres organizatora:Instytut Nauk o Bezpieczeństwie08-110 Siedlceul. Żytnia 39 www.inob.edu.pl   

Kierownik Podyplomowych Studiów Cyberbezpieczeństwa;

dr hab. inż. Henryk Wyrębek, prof. uczelni

tel. 602 731 739

e-mail henryk.wyrebek@uph.edu.pl


Osoba do kontaktu:

mgr Agnieszka Mojzych

tel. (25) 643-18-62, (25) 643-18-63

e-mail. stwo@uph.edu.pl">bezpieczeństwo@uph.edu.pl

facebook: www.facebook.com/INoBUPH

instagram: https://www.instagram.com/inob_siedlce/

www.inob.edu.pl