Kandydaci

Tabela zawiera dokumenty prawne dotyczące rekrutacji
DokumentPobierz (wersja skanowana oraz dostępna cyfrowo) 
Obwieszczenie Rektora Nr 10/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Senatu Nr 164/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 25 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego  oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Uchwała Senatu UPH nr 118/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2025/2026 Plik PDF
Uchwały Senatu Nr 159/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2026/2027 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 46 z dnia 21 maja 2024 r.w sprawie opłat za świadczone przez UwS usługi edukacyjne w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 47 z dnia 21 maja 2024 r.w sprawie opłat za świadczone przez UwS usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 48 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie opłat za świadczone przez UwS usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 49 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 50 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 51 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 19/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2024/2025 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 37 z dnia 29 kwietnia 2024 r.w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UwS przez cudzoziemców Plik PDF
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 96/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Plik PDF
Uchwała Senatu Nr 25 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rekrutacji na studia obywateli Ukrainy w roku akademickim 2023/2024 w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Plik PDF
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 132/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF


Opłaty za studia - patrz link


Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.