Nauka

EURAXESS Polska, będący częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie, ogłasza listę grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki na wrzesień: PRACA & GRANTY | EURAXESS