Nauka

E-czasopisma

FSTA with Full Text jest specjalistyczną, pełnotekstową kolekcją obejmującą literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Baza zawiera publikacje z zakresu: biotechnologii, bezpieczeństwa żywności, technologii omicznej, karm dla zwierząt domowych, nauki o sporcie, zrównoważonego rozwoju. Zawartość bazy obejmuje 247 aktywnych czasopism pełnotekstowcyh, spośród których 172 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga.
Dostęp poprzez platformę EBSCOhost Web oraz wyszukiwarkę EDS zarówno z sieci uczelnianej, zdalnie oraz z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.
Test bazy do 20 maja 2022 r.

Baza Veterinary Source

Veterinary Source od @EBSCO to zbiór pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej nad zwierzętami.  Baza ma zasięg międzynarodowy i jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych, a także pracowników naukowych i studentów nauk weterynaryjnych i zootechniki. Dostęp poprzez platformę EBSCOhost Web oraz wyszukiwarkę EDS zarówno z sieci uczelnianej, zdalnie oraz z komputerów domowych i urządzeń mobilnych. Test bazy do 14 maja 2022 r.


Publikacje De Gruyter & Publishing Partners w wolnym dostępie

 Biblioteka Główna UPH oferuje bezpłatny dostęp do ponad 115 e-booków i 13 artykułów wydawnictwa DE GRUYTER & PUBLISHING PARTNERS. (Academic Studies Press, Amsterdam University Press, Columbia University Press, Cornell University Press, De Gruyter, Edinburgh University Press, Harvard University Press, Princeton University Press, Stanford University Press, transcript Verlag, University of California Press, University of Toronto Press, Yale University Press).
Tematyka kolekcji: Ukraina i Rosja. Zakres: Historia Europy, stosunki międzynarodowe, prawo, historia współczesna, nauki polityczne, literatura słowiańska i socjologia.

Bezpłatny dostęp: do 30 czerwca 2022 r. Lista dostępnych tytułów (dokument Excel). Aby dotrzeć do publikacji - skopiuj link do przeglądarki.