Nauka

Biblioteka Główna uruchomiła dostęp testowy do:

AccessMedicine - moduł główny, obejmujący swych zakresem wszystkie obszary związane z medycyną;

AccessEmergency Medicine - moduł ściśle odnoszący się do obszaru Ratownictwa Medycznego.

Są to moduły  platformy Mcgraw-Hill Medical.

 

Dostęp testowy potrwa do 22 czerwca 2022 r. i będzie możliwy zarówno z sieci UPH jak i z spoza niej.

 

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach/wydziałach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.

Wejście do bazy z sieci uczelnianej: https://accessmedicine.mhmedical.com/
Wejście spoza sieci uczelnianej: http://han.uph.edu.pl/han/test-accessmedicine-/
Filmy instruktażowe: https://www.accessusercenter.com/channels/1888-accessmedicine-videos

 

Access Emergency Medicine  interaktywna platforma pomagająca w nauczaniu zasad medycyny ratunkowej, począwszy od problemów ortopedycznych, przez neurologiczne, pomoc psychiatryczną i powypadkową. To na bieżąco aktualizowany, kompleksowy zasób wiedzy z obszaru medycyny ratunkowej, który pozwala na szybkie przeprowadzenie diagnozy i uzyskanie odpowiedzi / wskazówek w odniesieniu do leczenia szerokiego spektrum dolegliwości napotykanych w oddziałach SOR, od nagłych przypadków neurologicznych i pediatrycznych, po zatrucia i urazy. 

Access Emergency Medicine zapewnia studentom medycyny szereg zasobów potrzebnych do osiągania sukcesów na stażu; pomaga rezydentom w uzyskaniu natychmiastowego dostępu do filmów proceduralnych, narzędzi służących do samooceny i wiodących podręczników, które stworzą ważną podstawę do nauki, a także pozwala praktykującym lekarzom odświeżyć swoją wiedzę medyczną podczas nauki do egzaminu recertyfikacyjnego.

 Wejście do bazy z sieci uczelnianej: https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/
Wejście spoza sieci uczelnianej:http://han.uph.edu.pl/han/test-accessemergency-medicine-/
Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=K44zm8QbBFc&t=314s