Nauka

Komisja Europejska na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus udostępniła formularz wniosku dla projektów Partnerstw współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego (KA220-HED), dla drugiej rundy konkursu 2023. Termin składania wniosków upływa 4 października 2023 r. godz.: 12:00 (czasu brukselskiego). Dostępny budżet wynosi 3 500 000 euro.

Osoby zainteresowane składaniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z:

- materiałami z webinarium informacyjnego nt. Partnerstw współpracy: https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/webinarium-nt-partnerstw-wspolpracy-dla-szkolnictwa-wyzszego-w-programie-erasmus

- przewodnikiem po programie Erasmus+

- Podręcznikiem dotyczącym modelu finansowania opartego na kwotach ryczałtowych Handbook on the lump sum funding model – Cooperation Partnerships 2023

 - Procedurą wnioskowania i omówieniem formularza wniosku 2023 -  nagranie