Nauka

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi ofertami grantów i stypendiów dla naukowców, w tym doktorantów, przygotowane przez zespół EURAXESS w NAWA.

Oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata, z każdej dziedziny oraz dotyczą programów wyjazdowych jak i przyjazdowych do Polski: PRACA & GRANTY | EURAXESS.

Oferty dostępne są również w j. angielskim: Jobs & Funding | EURAXESS.

Granty i stypendia_styczen_2024
Grants and fellowships_January_2024