Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło projekt Ludzie Nauki. To portal, w którym każdy obywatel może w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Dane te były do tej pory rozproszone w różnych bazach danych. Nowy portal gromadzi je na jednej, intuicyjnie zaprojektowanej platformie, która ułatwi wymianę naukową czy integrację świata nauki z biznesem. Projekt ułatwi zdobywanie wiedzy, nawiązywanie kontaktów i codzienną pracę zarówno osobom pracującym naukowo i chcącymi nawiązać współpracę z innymi specjalistami, jak i przedsiębiorcom szukających naukowców, którzy pomogą im wdrożyć innowacyjne rozwiązania czy obywatelom poszukujących informacji o najnowszych osiągnięciach naszych naukowców. Projekt przyczyni się przede wszystkim do promocji polskiej nauki i polskich naukowców, zarówno w kraju, jak i za granicą (portal będzie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej), a jednocześnie ułatwi badaczom rozwijanie kariery naukowej, udział w konkursach, stażach czy ubieganie się o granty. Najważniejszymi odbiorcami nowego projektu Ludzie Nauki są polscy naukowcy. Utworzony automatycznie w serwisie profil będzie promować naukowca bez żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych czy to po stronie naukowca czy też po stronie uczelni. Profil jest zasilany danymi o osiągnięciach, wykształceniu i zatrudnieniu, dostarczanymi przez uczelnie i inne instytucje naukowe w POL-on. System docelowo będzie miał również za zadanie zapewnić pełną transparentność w procesach wyboru recenzentów – zarówno przy pracach dyplomowych, postępowaniach awansowych jak i przy finansowaniu grantów. Za pośrednictwem systemu naukowcy będą również otrzymywać powiadomienia o nowych konkursach i możliwościach zdobycia środków finansowych na badania. Naukowiec będzie mógł wykorzystać swój profil przy wnioskowaniu o państwowe granty i nie będzie musiał za każdym razem na nowo sprawozdawać swoich osiągnięć na potrzeby aplikacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Ministerstwa (https://ludzie-nauki.edukacja.gov.pl/), na której będzie można poznać największą bazę wiedzy o polskiej nauce oraz do promocji i stałego korzystania z portalu. Zgodnie z harmonogramem projektu, naukowcy będą mogli logować się do swoich profili już na koniec grudnia 2023 r., natomiast ogólnodostępna wyszukiwarka ruszy wraz z początkiem marca 2024. Informacje o osiągnięciach naukowych pojawią się na profilach naukowców na początku pierwszego kwartału 2024 r.