Nauka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 2-3 czerwca br. organizuje międzynarodową konferencję pn. „ACADEMIC INTERNATIONALISATION – SUCTIA Final conference”. Konferencja będzie stanowić forum do dyskusji na temat internacjonalizacji i jej nowych perspektyw, w tym umiędzynarodowienia kadry akademickiej.

Szczegóły wydarzenia, w tym rejestracja dostępne są na stronie: www.suctia.com/conference