Nauka

Komisja Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informują, że został uruchomiony nabór kandydatów na ekspertów do zespołów oceniających jakość kształcenia w szkołach doktorskich.

Nabór jest prowadzony online, na stronie Systemu Ewaluacji Szkół Doktorskich (SEDok) – dostęp przez stronę https://sedok.opi.org.pl/home

Pierwsze ewaluacje rozpoczną się z początkiem roku akademickiego 2024/2025, czyli w IV kwartale 2024 r.

Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). To niezależna uchwała KEN będzie rozstrzygać o wyniku oceny szkoły doktorskiej.

Serdecznie prosimy o przekazywanie informacji o rozpoczynającym się naborze naukowcom pracującym w Polsce, jak i za granicą, którzy spełniają wymogi formalne warunkujące możliwość powołania na eksperta i mogą być zainteresowani zaangażowaniem się w ewaluację szkół doktorskich.

Kto może zostać ekspertem, a kto nie może nim być?

Wymagania formalne  wskazano w uchwale KEN – prosimy o zapoznanie się z wymaganiami. Wymagania do roli eksperta w ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich

Na wskazanej stronie internetowej można zapoznać się również z odpowiednimi przepisami prawa, a także dokumentem pt. Informator – Rola eksperta w ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Do niniejszej wiadomości załączamy ww. dwa dokumenty w angielskiej wersji językowej.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim filmem prezentującym rolę i zadania eksperta w procesie ewaluacji oraz objaśniającym zasady zgłoszenia swojej kandydatury na eksperta.