Nauka

Biblioteka Główna UPH uruchomiła dostęp testowy do baz danych:

  • CINAHL Ultimate (jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa);
  • MEDLINE Ultimate (to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych).

Dostęp testowy jest możliwy poprzez listę baz na platformie EBSCOhost zarówno z sieci uczelnianej, jak i zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Test potrwa do 16 lipca 2022 r.

Link do strony:
https://bg.uph.edu.pl/zasoby/e-czasopism

 

CINAHL Ultimate obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

MEDLINE Ultimate zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).