Nauka

The PhD Award

Nagroda ta jest wyróżnieniem przyznawanym autorom najciekawszej pracy doktorskiej obronionej w  uczelni uczestniczącej w BUP.

Praca dyplomowa będzie oceniana według następujących kryteriów: oryginalność, podejście interdyscyplinarne, innowacyjność, promowanie zrównoważonego rozwoju w kontekście regionu Morza Bałtyckiego.

Aby praca została zakwalifikowana, musi zostać nominowana przez promotora/promotorów pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dyplomu oraz wsparcie w wysokości maksymalnie 1000 EUR na udział w konferencji naukowej lub publikację w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Termin zgłaszania nominacji upływa dnia 19 maja 2024 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.google.com/url?q=https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/bup-phd-award/&source=gmail&ust=1712641510113000&usg=AOvVaw0ES75qZorKZp7ecbDFj3w0">https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/bup-phd-award/The Mobility Grant

Celem grantu jest rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami w regionie Morza Bałtyckiego poprzez pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w ramach projektu badawczego. Przyznane maksimum to łączna wartość 3000 Euro. Grant ma na celu wsparcie młodych naukowców z uniwersytetów uczestniczących w BUP w ich badaniach nad zrównoważonym rozwojem. Aby wnioskodawca kwalifikował się do otrzymania stypendium, musi ukończyć studia doktoranckie w ciągu ostatnich 5 lat.

Termin zgłaszania nominacji upływa dnia 30 kwietnia 2024 r.

Proponowany projekt musi zostać zrealizowany w okresie od września 2024 r. do grudnia 2026 r.

Więcej informacji o dotacji i sposobie składania wniosków znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.google.com/url?q=https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/bup-mobility-grant/&source=gmail&ust=1712641510113000&usg=AOvVaw3ugZusFQvFn1DJTEZ1KAdv">https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/bup-mobility-grant/

UPS