Nauka

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. To obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Z pomocy DAAD skorzystało już ponad 2 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Swoją działalność na rzecz polsko-niemieckiej współpracy akademickiej DAAD prowadzi nieprzerwanie od 1958 roku.

Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do polskich studentów i absolwentów, doktorantów i młodych naukowców, naukowców i nauczycieli akademickich oraz dla byłych stypendystów DAAD. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ofert stypendialnych można uzyskać pod adresem:

www.daad.pl

Stypendia DAAD w roku akademickim 2022/2023 (pdf.)