Nauka

Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest opracowanie, transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Na kanale YouTube Narodowej Agencji E+ i Europejskiego Korpusu Solidarności pojawił się nowy film promujący i mówiący czym są Partnerstwa dla szkolnictwa wyższego. Zachęcamy do jego obejrzenia!

Wnioski można składać online do 23 marca 2023 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego poprzez platformę webgate.ec.europa.eu.