Nauka

W dniach 19-25 czerwca 2023 r. dr hab. Dariusz Magier i dr hab. Marcin Kruszyński gościli w naszej uczelni partnerskiej Al-Farabi Kazakh National University w Ałmacie. Wyjazd do Kazachstanu został sfinansowany z  projektu Erasmus+ KA171 2022 - Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem, a państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem. Oprócz zajęć dydaktycznych przeprowadzonych dla studentów i pracowników uczelni kazachskiej, nasi wykładowcy mieli okazję spotkać się z dziekanem wydziału historycznego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabiego, a także odwiedzić  Muzeum KazNU,  Kazakh Central State Archive of Cinema-Photo and Sound Recording Documents, Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu oraz Centralne Muzeum Narodowe Kazachstanu, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji zawodowych i warsztatu naukowego.

Fotogaleria