Nauka

Komunikat z 18 lipca 2022 r. o wznowieniu programu publikowania otwartego Springer

Szczegóły na stronie https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/